דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

תקציב

לועזית: budget
תחזית של פעולות מתוכננות הניתנת בדרך כלל בצורת טבלה והמהווה תוכנית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג שהוא. זוהי הצהרת כוונות לעשות מעשים מסוימים בתקופת זמן נתונה, המקבלת צורה של תוכנית פעולה מפורטת והיכולה להתייחס לפירמה, למשק, למוסד או לארגון (אך גם לפרט), כשהיא מוצגת במונחים פיזיים וכספיים. תקציב נערך, לרוב, לתקופה קצרה יחסית (לשנה או לרבעון) והוא חלק מתכנון לטווח ארוך יותר. התקציב מפרט מה ייעשה, כמה ייעשה, על ידי מי ומתי. לתקציב מטרות שונות, בהן: הקצאת סכומים שצפויים להתקבל בעסק או בארגון; אומדן עלויות שייעשו לשם קבלת הכנסות עתידיות מתוכננות וכיוצ"ב. אפשר לסכם את תפקידיו העיקריים של תקציב כך: הקצאת גורמי ייצור ומשאבים כספיים באופן רציונלי, בהתאם לסדר עדיפויות מסוים, והנעת אנשים לפעול בהתאם למטרות הארגון והוראותיו. לאחר שתקציב אושר הוא משמש יסוד להשוואה ולבקרה. (ראה: תקציב מדינה).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022