תחום כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: range

1. הגבולות בהם אדם, או דבר, יכולים לפעול ביעילות.
2. הגבולות בהם קורות כל התנודות (לדוגמה: תחום ערכים).
3. בסטטיסטיקה, מודד של פיזור - ההפרש בין הערך הגבוה ביותר והערך הנמוך ביותר בהתפלגות; כלומר: הרוחב של התפלגויות שכיחויות, או מרחב האפשרויות במצב נתון. מודד פיזור זה הוא הפשוט ביותר והוא מתקבל מהחסרת הערכים הקטנים ביותר במדגם מהגדולים ביותר. (לדוגמה: אם תחום השכר בפירמה הוא בין 3600 ש"ח ל-32500 ש"ח התחום הוא 28900 ש"ח). מאחר שהתחום מושפע ממקרים בודדים וקיצוניים, עדיף, במקרים רבים, להשתמש בתחום הבין רבעוני, בין הרבעון העליון והתחתון; או בסטיית התקן שהיא השורש של ממוצע ההפרשים הריבועיים מסביב לממוצע.