חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תזרים מזומנים מנוכה
 
 

לועזית: discounted cash flow
שיטה להערכת כושר הרווחיות העתידי של השקעה על ידי חישוב הערך הנוכחי של זרם הכנסות שינבע ממנה. בשיטה זו נעשה סיכום סִדרת התשלומים והתקבולים המתיחסים להשקעה והנעשים במועדים שונים, כשאלה מחושבים לנקודת זמן מסוימת, בדרך כלל בתחילת הזרם (אך יכול שייעשה גם בסופו), על ידי היוון של כל תשלום ותקבול. בדרך זו ניתן משקל גדול יחסית לסכומים שיתקבלו או יוצאו במועד קרוב, ומשקל קטן יחסית לאלה שהעיתוי שלהם רחוק. כדי להוון את זרם המזומנים יש לקבוע מראש שער ניכיון מתאים. ניתוח תזרים מזומנים מנוכה משמש לעתים קרובות כדי לבחור באחת מתוך השקעות מתחרות אלטרנטיביות. החישוב לוקח בחשבון את ערך הזמן של הכסף במונחים של עלות הזדמנות. חישוב בעל אופי דומה במהותו הוא ערך מהוון. התוצאה המתקבלת היא 'ערך תזרים מזומנים מנוכה' (discounted cash flow value) תזרים מזומנים מנוכה מכונה גם 'שיטת ערך נוכחי' (present value method).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021