תוצאה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: outcome

1. מה שמתקבל מניסוי או ממצב אחר שיש בו אי-ודאות.
2. אלמנט במרחב מדגם; נקודת מדגם. (ראה: תוחלת).