חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תוספת יוקר (תוס"י)
 
 

לועזית: cost of living allowance (COLA)
סכום כסף נוסף, המשתלם לעובד על שכר היסוד או משכורת היסוד שלו, הבא להבטיח שהערך הריאלי של שכרו, או משכורתו, לא ייפגע בשל עליית המחירים. מאחר שהגידול בהכנסה הנובע ממרכיב זה אינו מבטא עלייה ביכולת התשלום של המקבל - פטורה התוספת ממס. הדעות בדבר השפעותיה הכלכליות של תוספת היוקר חלוקות. המתנגדים לתשלומה רואים בה גורם אינפלציוני המגדיל את הביקוש במשק ובדרך זו מביא לעליית מחירים; לדעתם היא יוצרת - ולפחות מעודדת - אינפלציה של הוצאות בהעלותה את הוצאות הייצור, וכן היא מקטינה את הרווחיות ומקשה על הייצור. לעומת זאת טוענים המצדדים בתשלום כי תוספת היוקר אינה גורם להתייקרות אלא תוצאה ממנה. בישראל תדירות חישוב תוספת היוקר משתנה מפעם לפעם והיא משתלמת רק לאחר שחל שינוי מינימלי מסוים במדד המחירים לצרכן ורק על סכום מוגבל.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021