תהליך כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: process

כל סדרה עוקבת של צעדים, פעולות, אירועים או מצבים מתחלפים, הקשורים ביניהם והמהווים סדר עבודה אחיד קבוע (לדוגמה: תהליך ייצור שבו סדרה של פעולות הבאות האחת אחרי השנייה הופכת חומרי גלם למוצר מוגמר).