דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

תחזית הסתברויות

לועזית: probabilistic forecast
תחזית הלוקחת בחשבון את התוצאות האפשריות שעשויות להתקבל בחיזוי אירועים עתידיים, כשלתוצאה יש טווח של אפשרויות. תחזית הסתברויות נותנת אינדיקציה מספרית לגבי התוצאה הסבירה ביותר או לגבי מספר תוצאות אפשריות. תחזית אקטואלית זו מתקבלת על ידי הכפלה של האפשרויות בתוצאות הקשורות.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022