אוכלוסייה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: population

1. מספר כולל של אנשים, או אנשים מסוג מסוים (או גם של יצורים חיים אחרים) באזור או במקום מסוימים. כמושג כלכלי האוכלוסייה הינה גורם שמספק הון אנושי שאליו מכוונות כל הפעילויות הכלכליות. לשון אחר: גודל האוכלוסייה מגדיר את פוטנציאל העבודה כגורם ייצור של חברה מסוימת, אך זו מוגבלת מצדה על ידי כמות המקורות הטבעיים שמהם ניתן לייצר את אמצעי המחיה ההכרחיים להבטחת קיומה. המדע העוסק בסיכומי אוכלוסייה, לפי מספרה, הרכבה, שינויים ויחסים בתוכה, נקרא דמוגרפיה.
2. בסטטיסטיקה, המִצרפיות הכוללת של יחידים או פרטים שממנה מושכים מדגמים. זהו אוסף של דברים, אנשים או מספרים, שהם בעלי עניין לחוקר והם מהווים את נושא המחקר של הסטטיסטיקה. לשון אחר: המספר הכולל של מקרים היוצרים קבוצה ספציפית, דהיינו קבוצה מקיפה שאת תכונותיה מבקש החוקר ללמוד. חקירת האוכלוסייה כולה הינה - מִפקד, אולם בדרך כלל המחקר נעשה באמצעות מדגם, כשכל אלמנט במדגם נכלל באוכלוסייה, אך לא כל אלמנט באוכלוסייה נכלל במדגם. המונח מכונה גם 'אוכלוסיית אב' (parent population).