חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שכיח
 
 

לועזית: mode
בסטטיסטיקה, הערך או הפריט המופיע מספר פעמים הרב ביותר בהתפלגות בדידה או בפונקציה; לשון אחר: הערך או האירוע המופיע בשכיחות הגבוהה ביותר מבין סך כל הסוגים או הקטגוריות שמבחינים ביניהם לגבי המשתנה הנדון והמשמש כעין ערך מרכזי. ערך זה מבטא את התצפיות הטיפוסיות כביכול בהתפלגות נורמלית. הקבוצה השכיחה בהתפלגות רציפה תלויה בקיבוץ הערכים לקבוצות (הנקבעת בדרך כלל כאשר הקבוצות שוות ברוחב). ייתכנו אף שני ערכים ('התפלגות דו-שכיחית' (bimodal) או יותר ('התפלגות רב-שכיחית' (multi modal). בהתפלגות דו-שכיחית שני ערכים מופיעים באותה תדירות או בתדירות כמעט שווה. הדבר מצביע, לעתים קרובות, על ערבוב של התפלגויות חד-שכיחויות פשוטות יותר, למשל בהתפלגות המורכבת מתת אוכלוסיות שרצוי לנתחן בנפרד במקום להתייחס לממוצע או לחציון הכללי.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021