שירותים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: service industries

אותם ענפים שמספקים מוצרים כלכליים לא מוחשיים (כגון: תחבורה, חינוך, תרבות, בריאות, שירותים אישיים וכיוצ"ב). להבדיל ממוצר שהשימוש בו נעשה לאחר ייצורו, השימוש בשירות מתבצע בד בבד עם ייצורו. משקלם של השירותים (המכונים גם מִגזר שלישוני) במשק עולה עם התפתחותו של המשק הלאומי, משום שלכל רמה של התפתחות כלכלית ורמת פריון עבודה מתאים אחוז מסוים של עובדים בענפים הכלכליים השונים. עם עליית פִריון העבודה, פוחת אחוז העובדים בחקלאות ובתעשייה אך הוא אינו יכול לרדת מהרמה הדרושה לקיום משק לאומי בריא. במשק מודרני קיים מעבר לדה-תעוש לא של הכלכלה אלא של כוח העבודה - דהיינו יש ירידה במספר עובדי התעשייה אך לא בתפוקת התעשייה. המעבר לשירותים הוא אחד הגורמים לירידה בפריון של המשקים הלאומיים, משום שבמעבר הושגו תוספות פריון כתוצאה מתהליך התיעוש, ואילו עתה התהליך הפוך; ובשירותים פריון העבודה הנמדד - על אף הקושי במדידה זו - הוא נמוך יחסית.