בית מלאכה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: workshop

מפעל המייצר מוצרים בכמויות קטנות, חלקם הניכר בעבודת יד ובעזרת מכשירים פשוטים וגורמי ייצור מוגבלים יחסית; תוכנית עבודתו בלתי-קבועה ונתונה לשינויים והוא מייצר, בתחומי התמחותו, מוצרים בכמויות קטנות לתצרוכתם של יחידים - על פי-רוב לפי מִפרטים והזמנות של לקוחות ספציפיים. התיחום בין בית מלאכה לבין בית חרושת הוא לא תמיד חד-משמעי ויש הבדלים בהגדרות הרשמיות של אלה בין מדינה למדינה. (ראה: תעשייה זעירה.)