חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שיעור העדפת זמן
 
 

לועזית: time preference rate
מודד העוצמה של העדפת זמן, המוגדר כ'שער הריבית הסובייקטיבי' (subjecive rate of interest) - השער שבו מוכנים להעביר יחידה נוספת של ההכנסה מתצרוכת מידית לתצרוכת בעתיד; לשון אחר: הפיצוי שהפרט דורש בשל הויתור על סיפוק מידי של צרכיו. בדרך כלל משתמש הפרט באמצעים שברשותו לסיפוק צרכיו, לפי סדר עדיפות של צרכים אלה. ככל שמצטמצמת כמות האמצעים לשימוש מידי שברשותו, האמצעים משמשים לסיפוק צרכים חשובים בלבד. לפיכך כל ויתור על יחידה נוספת של הכנסה שוטפת מחייב ויתור על צורך חשוב יותר בעיני הפרט ודורש פיצוי גדול יותר: שער הריבית הסובייקטיבי עולה ככל שמפחיתים יותר יחידות של הכנסה מתצרוכת השוטפת ומעבירים אותן לתצרוכת בעתיד. כלומר: כל פרט מוכן לספק כמות גדולה יותר של אמצעים נוכחיים, כאשר שער הריבית גבוה יותר ושאר התנאים שווים. על התנאים המשפיעים על שער הריבית הסובייקטיבי נמנים מדדי ההכנסה, הטעם, אי-הודאות לגבי ההכנסה הצפויה בעתיד ושערי ריבית גבוהים יותר (עד נקודה מסוימת). שיעור העדפת זמן מתקבל מחלוקת ערך התצרוכת בעתיד בניכוי ערך התצרוכת שמוותרים עליה בהווה (במונה) בערך התצרוכת שמוותרים עליה בהווה (במכנה).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021