בית חרושת כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: factory

מפעל תעשייתי שהעבודה בו נעשית במבנה שבו מסופקים לעובדים חומרים, מכשירים ומכונות; ופועלים בו לפי תוכנית קבועה וקשיחה ובקצב תפוקה בלתי-משתנה; העובדים מופעלים על ידי הבעלים או על ידי מנהלים ומקבלים שכר בעד עבודתם. שיטת העבודה בבתי חרושת הינה הצורה העיקרית של ארגון הייצור בארצות המפותחות. בעוד שבית מלאכה עובד לפי הזמנת לקוח ספציפי, הייצור בבית חרושת הוא לשם מכירה בשוק. לבית חרושת יש אפוא מספר אִפיונים: ציוד מתקדם (שחלקו אף מופעל באמצעות מחשבים ורובוטים); גיוון ניכר של מקורות אנרגיה (בהם הוא משתמש לייצור סדרות מוצרים בכמויות גדולות ובקצב ניכר); ולקוחות שהם השוק הרחב כולו (אליו הוא מנסה להגיע באמצעות רשתות שיווק מקצועיות מסועפות). בשל אפיוניו אלה גמישות הייצור של בית חרושת קטנה יחסית. שיטת בית החרושת החלה לפעול במאה ה-17 במקביל לתעשיית בית, אך החליפה את השיטה השנייה כמעט לחלוטין החל מאמצע המאה ה-19.