חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שותפות
 
 

לועזית: partnership
ישות עסקית שבה שני אנשים או יותר (עד עשרים) חוברים יחד במגמה לעשות רווחים באמצעות עשיית עסקים במשותף. היחסים ביניהם הינם יחסים חוזיים שיכולים להיווצר מהסכם בכתב, מהסכם בעל פה או מהסכם משתמע. בדרך כלל הסכם שותפות נערך בכתב והוא קובע את אחוזי הבעלות, דרך חלוקת הרווחים, אחריות השותפים והדרך לביטול השותפות. שותפות יכול שתהיה כללית או מוגבלת. השותפות דומה לעסק פרטי מבחינת ההתחייבויות השונות של הבעלים, ובמקרה של פשיטת רגל - אחריות השותפות אינה מגובלת. שותף, אפילו אם חלקו קטן, אחראי בכל נכסיו הפרטיים להתחייבויות השותפות. שותפים מסוימים יכולים להגביל את התחייבויותיהם בהסכם השותפות, אך לפחות שותף אחד חייב להיות אחראי בצורה בלתי-מוגבלת. קיום השותפות תלוי בקיום כל השותפים; מת שותף או הודיע על פרישתו מהשותפות - חדלה השותפות מלהתקיים. קבלת שותף חדש או הוצאת שותף מהשותפות טעונה הסכמתם של כל השותפים. כמו כן אסור לשנות סעיף מסעיפי השותפות ללא הסכמתם המפורשת של כל השותפים. (על אף האמור לעיל, יכול חוזה שותפות להכיל סעיף המתיר הרחקת שותף על ידי רוב השותפים). לשותף אסור לנהל עסקים פרטיים העלולים להתחרות בשותפות. אם זכה אחד השותפים לרווחים מעסקים כאלה, מותר לשאר השותפים לדרוש ממנו כי ישתפם ברווחים שנתקבלו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021