דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

שִקלוּל

לועזית: weighting
מתן הכרה בחשיבות של פריטים מסוימים - על ידי הדגשתם בדרך כלשהי - כאשר מסכמים נתונים סטטיסטיים. למשל: בחישוב מדד המחירים לצרכן מקנים למדד של כל פריט את המשקל היחסי התואם את ההוצאה לפריט זה בתוך כלל תקציב המשפחה, בתקופה המשמשת בסיס להשוואה. מדד המחירים לצרכן הוא אפוא סכום המדד של הפריטים המרכיבים אותו, כאשר כל אחד מהם מוכפל בשבר שנקבע על ידי משקלו היחסי. דוגמה נוספת: שִקלול מחירי ההון כפי שהוא נרשם במאזן החברה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022