חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שוק שחור
 
 

לועזית: black market
שוק שהמסחר המתקיים בו הינו בניגוד לחוק ונעשה במחירים העולים על אלה שנקבעו בחקיקה. שוק כזה יכול שיתקיים לגבי כל סחורה, כולל מטבע חוץ. בדרך כלל צומח שוק שחור בשל מגבלה ציבורית המוטלת על שוק מסוים; כתוצאה מכך ההיצע נמוך מהביקוש לסחורה, אולם אין אפשרות להעלות מחירים - כדי להביאם לאיזון - בשל קיצוב של הממשלה, פיקוח על המחירים וכיוצ"ב. מכיוון שקיים ביקוש למוצרים העולה על ההיצע, יימצאו אנשים שיהיו מוכנים להציע מחיר גבוה יותר מהמחיר שנקבע בחקיקה על מנת לרכוש סחורות המוקצבות לאנשים המוכנים לוותר עליהן, אפילו אם הדבר כרוך בעבירה על החוק. הוא הדין במטבע חוץ שלגביו השוק השחור מממן ומעביר מטבע לחו"ל ומסייע לתשלום במטבעות שונים בעד עסקות לא רשמיות המבוצעות על ידי תושבי הארץ או תושבי חוץ. היקף הפעילות בשוק השחור תלוי ביעילות הפיקוח על הממשלה. מחירי השוק השחור הם מחירי שיווי משקל בין הביקוש וההיצע של הפועלים בשוק זה הם מושפעים מכמה גורמים, בהם: מידת הסיכון, משך זמן הפיקוח, ההפרש בין הכמות המבוקשת למוצעת וכיוצ"ב. שוק שחור הוא תופעה שכיחה בכלכלה מתוכננת שכן - גם כשנעשה מאמץ לחזות את היקף הביקוש והכמות המוצעת נקבעת בהתאם - נעדר בדרך כלל מהשווקים המִגוון המבוקש על ידי הצרכנים ורק חלק מהכמות המוצעת נמכרת. מאידך גיסא, נוצרת תופעת מחסור במצרכים הרצויים, המובילה לשוק שחור. שיטה זו גורמת לבִזבוז משאבים, שכן כלכלה ריכוזית יכולה לתכנן את הייצור אך לא את הביקוש. (השווה: שוק אפור).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021