שוק כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: market

1. כל אזור גיאוגרפי המשמש כמקום מפגש ציבורי, שבו מוצרים, שירותים ותחליפיהם ההתחרותים יכולים בקלות להיקנות ולהימכר, בכפוף למערכת נתונה של כללים, נהלים ומנהגים. כמו כן, סידורים אחרים המאפשרים מסחר כזה (כגון מכירה בדואר, מכירה מדלת לדלת או בטלקומוניקציה). לשון אחר: שוק הוא המקום שבו נקנים ונמכרים סחורות ושירותים.
2. מקום ממשי או מופשט, שבו נפגשים ההיצע והביקוש של נכסים שונים (למשל שוק עבודה, שוק דירות או שוק ניירות ערך). זוהי המערכת הכלכלית בה מתקיימת התחרות בין יצרנים על הצרכנים. מערכת זו של יחסי הגומלין בין מוכרים וקונים בתחום חילופי הסחורות והשירותים קובעת את רמת המחירים במשק ואת היקף העסקות המתבצעות בו. לשון אחר: למספר המשתתפים בשוק יש השפעה מכרעת על ההתמחות של השוק ועל הדרך שבה נקבע מחירו של המוצר או השירות הנסחר בשוק. (ראה: מונופול; אוליגופול; מונופסון; אוליגופסון; התחרות).
3. ביקוש פוטנציאלי הקיים למוצר מסוים. קיומו הוא תנאי ראשון לפעולתו התקינה של מפעל המבוסס על ייצור מתמשך. התפתחויות אופנתיות, מדעיות או טכנולוגיות עשויות להרחיב את השוק למוצר או, מאידך גיסא, עלולות לצמצם את הצריכה או לעשות את המוצר למיושן.
4. סך כל הפעילות המסחרית באזור מסוים או בסוג מסוים של סחורה או שירות. זה יכול להיות, למשל, מדינה או אזור גיאוגרפי הנחשבים כקונים של סחורות ושירותים.