רמת מובהקות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: level of significance

מודד של האפשרות שתוצאות סטטיסטיות שנתקבלו על בסיס ניסיוני הן מקריות בלבד ואינן נובעות מהסיבה הנחקרת במחקר, או שהן תוצאה של גורמים אחרים כלשהם. (לדוגמה: הוכחה סטטיסטית יכול שתצביע על כך שתרופה מסוימת משפיעה על מחלה מסוימת וכתוצאה מכך יוחלט לייצר תרופה שאינה פועלת בסופו של דבר לריפוי המחלה). כלומר: זוהי ההסתברות לדחות השערת אפס נכונה במבחן סטטיסטי. תורת המבחנים עורכת מבחנים סטטיסטיים כדי לקבל או לדחות השערה שהמדגם משתייך לאוכלוסייה בעלת תכונות מוגדרות ברמת מובהקות מסוימת. בדרך כלל אין אפשרות להסיק מסקנות בביטחון מוחלט מנתונים סטטיסטיים. לדוגמה: אם זורקים מטבע מאה פעמים ובכל הפעמים הוא נפל על צד מסוים, יש להניח שיש הטייה במטבע אך יכול גם להיות שאין הטייה והתוצה היא תוצאה נכונה, הגם שהיא קורה לעתים נדירות ביותר.