רמת מהימנות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: confidence level

מודד סטטיסטי המציין את מספר הפעמים שניתן לצפות כי תוצאות מבחן אכן יהיו במסגרת טווח ספציפי, מתוך סך כל התוצאות האפשריות; לשון אחר: אומדן הסבירות שתוצאות ניסיוניות הינן נכונות בפועל, כאשר הרמה מבוטאת באחוזים. לדוגמה: רמת מהימנות של 97% פירושה ש-97 פעמים מתוך 100 ניתן לצפות שתוצאות פעולה אכן יהיו כפי שהתכוונו להן, ויש שלושה אחוזי סיכוי שהתוצאות אינן נכונות. בדרך כלל ניתוח שונוּת או מִתאם מצוינים במונחים של רמת מהימנות. (ראה: רווח בר סמך).