חיפוש בלקסיקון
 
     
 
רווחיות
 
 

לועזית: profitability
1. מדד לתשואה על ההון שהושקע בעסק, המבוטא באחוזים. בקביעת רווחיות נוהגים להשתמש בנוסחאות שונות שהשכיחות ביניהן הן: שיעור הרווח נטו לאמצעים העצמיים; שיעור הרווח נטו להון הנפרע; ושיעור הרווח ברוטו. נוסחאות אלה הן בעלות חשיבות רק לצורך ניתוח פיננסי. רווחיות היא שיעור רווחים מסוים הנמדד לא באופן מוחלט אלא ביחס לגורמים ומרכיבים אחרים של הפעילות הכלכלית. רווחיות פירמה נבחנת, בדרך כלל, בהשוואה לרווחיותן של פירמות אחרות או ביחס למדד כלשהו על פיו רוצים לבדוק את הרווח (למשל: יחס הרווח למחזור המכירות השנתי, או יחס הרווח לסך כל המימון לטווח ארוך של העסק, או יחס הרווח להון העצמי וכד'). הואיל ובכל ענף מקובל שיעור רווחים משלו, הרי הרווחיות היא ביטוי המציין אם הרווח שהושג מקביל לרווח המקובל בענף, נופל ממנו או עולה עליו. חוסר רווחיות נתפס כהפסד מוחלט או כרווח נמוך שאינו מגיע לשיעור המקובל בענף ביחס להון העצמי ולאינדיקטורים מקובלים אחרים. הרווחיות היא אחד הביטויים העיקריים ליעילות כלכלית.
2.היכולת של ישות עסקית לעשות רווחים והפוטנציאל העתידי שלה לרווח.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021