אוטומציה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: automation

1. יישום של תהליך באמצעים אוטומטיים, דהיינו, כאלה הפועלים בעצמם באמצעות מנגנון פנימי ובלי התערבות אדם (המונח מיוחס לדלמר הארדר שטבע אותו בשנת 1948). מבחינה כלכלית זהו השלב הגבוה ביותר בפיתוח הטכניקה והתיעוש ובו מבצעות מכונות - הקשורות אחת לשנייה - תהליך ייצור שלם ברציפות, בסדר קבוע ובאופן עצמאי, כולל ויסות ובקרה. תפקיד האדם במערכת כזו מצטמצם לתִכנות, להגשת חומר, למתן אות להתחלת תהליך או להפסקתו. למהירות שבה נמסר מידע לתהליך הייצור ולמשוב ממנו (מידע על ייצור - חוזר למכונה) יש ערך מכריע בייצור האוטומטי. האוטומציה הביאה לחיסכון עצום בכוח אדם בכל שלבי העבודה ויש הרואים בה את המהפכה התעשייתית השנייה. אוטומציה מקטינה את ההוצאות הכלליות - על ידי הקטנת עלויות עבודה - בלי להגדיל, בדרך כלל, עלויות חומרים ותקורה. כתוצאה מהחיסכון בכוח אדם מבטלת האוטומציה את היתרון שהיה לארצות או לענפים עתירי עבודה זולה. המדע של האוטומציה מכונה קיברנטיקה.
2. מחקר, עיצוב, פיתוח ויישום של שיטות המביאות לתהליכים הנעים בעצמם או נשלטים בעצמם.