קשר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: association

בסטטיסטיקה, שתים או יותר מערכות של מאפיינים או מיוּנים המראים יחסים פנימיים ביניהם.