חיפוש בלקסיקון
 
     
 
קרן פנסיה
 
 

לועזית: pension fund
קרן שמתוכה משלמים פנסיות (גמלות) לאלה הזכאים לכך. קרן כזו יכול שתהיה מוחזקת על ידי המעביד, אך בדרך כלל המונח מתייחס למוסד שלו מועברים כספים באופן שוטף על ידי העובד והמעביד ואשר משקיע כספים אלה בנכסים וניירות ערך, הנותנים תשואה סבירה וביטחון. המטרה של קרן כזו היא צבירת כספים והשקעתם בדרך כזו שהקרן והרווחים יאפשרו תשלום פנסיה בעת פרישת העובד מעבודתו, על פי תוכנית פנסיה מוסכמת. בישראל קרן הפנסיה מבטיחה לעובד ולבני משפחתו הכנסה שוטפת בהתאם לשכרו, עם פרישתו מהעבודה וכן במקרה של נכות או פטירה. קרן הפנסיה הינה שילוב של חיסכון וביטוח. העובד חוסך בקרן אחוז קבוע משכרו והקרן מתחייבת לדאוג לו בעתיד, כך שאין בהכרח התאמה בין סכום החיסכון שנצבר ובין הכספים שיקבל המבוטח מהקרן; הווה אומר: אין משמעות גדולה לערך הכספי של החסכון, אלא לזכויות הפנסיה הנצברות. גובה התשלומים לקרן והתשלומים הנעשים על ידי הקרן מניח הרכב גילים מאוזן - הצטרפות צעירים מול פרישת פנסיונרים - שאמור להבטיח את כושרה של הקרן למלא את התחייבויתיה למבוטחים. לכן, אם הקרן הבנויה על הנחה כזו תצטרך לפרוע את כל התחייבויותיה בו-זמנית, ספק אם תוכל לעמוד בכך. הוא הדין במקרה שהצטרפות הצעירים לקופה תלך ותקטן או שתוחלת החיים של הפנסיונרים תלך ותגדל, דבר שעלול לפגוע בכושרה של הקרן למלא את ההתחייבויות שנטלה על עצמה. בישראל מבחינים בין שני סוגי פנסיה בקרנות: פנסיה יסודית ופנסיה מקיפה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021