ביקוש כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: demand

מושג יסודי המציין את סכום האמצעים הכספיים שבו מוכנים הקונים לרכוש סחורות או שירותים מסויימים. זוהי הכמות המרבית של מוצר, או שירות, כלכליים שתקנה בשוק נתון, בזמן ובמחיר מסויים. ביקוש זה תלוי במספר גורמים, בהם: מחיר המוצר או השירות, גודל השוק, רמת ההכנסה של הצרכנים, מחיר מוצר או שירות חליפי, טעם הצרכנים וכדומה. מקובל לראות בביקוש ביטוי לרצונות הצרכנים ורואים בו - יחד עם ההיצע - את המרכיבים העיקריים הקובעים את פעולות השוק ואת המבנה הכלכלי של המשק. יש להבדיל בין ביקוש לבין כמות מבוקשת. מקובל לתאר את הביקוש באמצעות עקומת ביקוש שתזוזתו משקפת שינויים בביקוש. בשיווק, הארגון שואף ליצירת איזון בין ההיצע לבין הביקוש, כאשר הביקוש מותאם לכמויות ההיצע ולא להפך. לפי התפיסה המקובלת בשיווק, השיווק פועל להשגת שתי מטרות בסיסיות: יצירת ביקוש על פי ההיצע ושמירה עליו ברמה רצויה. ביקושים אלה משתנים על פי השלב במחזור חיי המוצר. בניית הביקוש והויסות שלו הוא תפקידו של מנהל השיווק. המחירים בשוק תחרותי ייקבעו, בסופו של דבר, על פי הביקוש למוצרים השונים של הפירמה ולפי ההשפעות מצד הביקוש על הקשרים שבין המוצרים לבין עצמם.