חיפוש בלקסיקון
 
     
 
קביעת מחירים
 
 

לועזית: price fixing
1. הסכם בין שתים, או יותר, פירמות להימנע מהתחרות מחירים ביניהן, לקבוע מחיר זהה למוצריהן הזהים, או הדומים, ולשנות מחירים אלה באותו זמן. דבר זה הוא, בדרך כלל, בלתי-חוקי והוא מהווה הפרה של חוק ההגבלים העסקיים.
2. מחיר הנקבע במסגרת פיקוח על מחירים, על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים המרשה לקבוע בצו, בתנאים הקבועים בחוק, מחיר מקסימלי למצרך בר פיקוח; או מחיר הנקבע לשירותים ציבוריים כגון דואר, טלפון וכיוצ"ב. (השווה: המחרה).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021