קבוע כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: constant

בסטטיסטיקה, גודל מסוים או כמות, או המצג האלגבראי שלהם, שאינו משתנה, להבדיל מגודל או מגורם משתנה שגודלו עשוי לקבל ערכים אחרים מידי פעם (לדוגמה: קרן הלוואה המתחלקת באופן שווה על פני תקופת ההלוואה, המהווה את הגורם הקבוע בפרעונה, בעוד הריבית משתנה בהתאם לגובה היתרה ותקופת הזמן; או מחירים במונחים קבועים של כוח הקנייה לעומת מחירים שוטפים וכדומה).