צריכה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: consumption

השימוש בפועל בסחורות ושירותים, על ידי הצרכן הסופי, כדי לספק צרכים ורצונות אנושיים אמיתיים או מדומים, בצורה שהמוצרים משומשים, משנים צורתם, או מתבלים כך שלא ניתן להשתמש בהם מחדש, או שלא ניתן להכיר את צורתם המקורית. בכלכלה, צריכה היא צריכת סחורות ושירותים הנמדדים במונחים כספיים. עליה בצריכה אינה מצביע, בהכרח, על עלייה ברמת החיים. כדי לתת תשובה משמעותית לכך יש צורך לבדור על מה הוצאנו יותר - על תרבות, על מזון משופר או על טיפולים רפואיים. הצריכה בעיני הכלכלנים היא המטרה האחרונה של כל פעילות כלכלית - אולם מטרותיה של הצריכה עצמה חורגות ממסגרת פעולה כלכלית. המקורות שאינם משמשים לצריכה משמשים לחסכון ולהשקעה.