חיפוש בלקסיקון
 
     
 
צמיחה כלכלית
 
 

לועזית: economic growth
גידול ריאלי בתוצר הגולמי המקומי, שמשמעותו תפוקה של מוצרים ושירותים והכנסה גבוהה יותר במשק בתקופת זמן נתונה (בדרך כלל שנה), אם בשל יעילות, גידול בהשקעות, אמצעים טכניים משופרים יותר או מכל סיבה אחרת; לשון אחר, מצב המציין הגדלת כושר הייצור של המשק. צמיחה כלכלית נועדה לצמצם, ככל האפשר, את הפער בין הצרכים לאמצעים על ידי הגדלת התפוקה בתנאי כדאיות כלכלית. זהו תהליך מורכב המחייב שילוב רב-צדדי ומתוכנן של פעולות ומאמצים בתחומים שונים שנועדו להביא לגידול בכמות גורמי הייצור במשק או לעלייה בהיצע. לשם כך יש צורך, בדרך כלל, בהשקעות הון גדולות יחסית, בהבטחת כוח העבודה הדרוש למשק, באספקת סחורות ושירותים הדרושים למשק, באספקת סחורות ושירותים הדרושים להתרחבות וכיוצ"ב. גודל העלות האלטרנטיבית שהמשק מוכן לשאת, בצד היקף היזמות המצויה בו, הוא שיקבע את קצב צמיחתו. הגידול השנתי בכושר הייצור של הכלכלה מכונה 'שיעור גידול' (growth rate) והוא מבוטא כאחוז ביחס לתוצר של השנה הקודמת. שיעור הגידול מצביע, בדרך כלל, אם המשק נמצא בתקופה של שגשוג, בתקופה של מיתון או בתקופה של יציבות. עם כל האמור, יש לשים לב שבניגוד לדעה הרווחת יכול שצמיחה אינה שם נרדף לשפע כלכלי למרבית האנשים החיים בחברה מסויימת. למעשה לא פעם ההיפך הוא הנכון. די בכך שהאלפיון העליון יגדיל את הכנסותו באופן משמעותי ואילו השכר של מרבית ציבור העובדים יתכווץ, כדי שסטטיסטית תתקבל צמיחה בשכר ההמוצע בשוק העבודה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021