חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ציפיות
 
 

לועזית: expectations
תקוות וחששות בקשר לעתיד. לציפיות יש השפעה רבה על התנהגות כלכלית ועל החלטות עסקיות בהווה, אם כי קשה להגדיר ולמדוד במונחים כמותיים השפעות אלה. ציפיות הן משתנה כמו כל משתנה אחר והן צריכות להשתלב במודל הכלכלי. למשל, במצב של אינפלציה נמשכת השכירים - על רקע ניסיונם בעבר וציפיותיהם להמשך האינפלציה בעתיד - ישלבו את הציפיות הללו בתוך תביעות השכר שלהם ואולי אף תוך הגזמה מכוונת שלהן; המעבידים מצִדם, אם גם הם צופים אינפלציה, יהיו מוכנים להעלות את השכר תוך ציפיה שיהיה באפשרותם להעלות במקביל גם את מחירי מוצריהם, התהליך כשלעצמו יכול להתמשש בשל עצם קיום הציפיות בלבד. השפעה דומה יש גם, למשל, לציפיות באשר לשינוי שער החליפין. ההתנהגות בשטח תתבטא, למשל, במקרים האמורים בכך שמי שמצפה לתוספות שכר ידחה אולי הגדלת הצריכה על חשבון החיסכון עד לקבלת תוספות השכר. מי שמצפה לפיחות ידחה צריכה, במיוחד צריכה שוטפת לא דולרית שאמורה היתה להתממן מחסכונות, עד לאחר המועד הצפוי, בדיוק כשם שמי שמצפה לפיחות יגדיל את צריכתו המתוכננת בשווה דולרים, אם על ידי נטילת אשראי ואם על ידי ניצול חסכונות. תיאוריית הציפיות הינה אחת הצורות בה מסבירים היום כלכלנים את היווצרות האינפלציה. מדיניות ממשלתית חשובה הננקטת להפחתת אינפלציה, למשל, מתמקדת בהפחתת ציפיות הפרטים לאינפלציה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021