צורך כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: need

1. כל רצון למצרכים ולשירותים, בין כדי למלא דרישה חיונית בין אם לאו, ובין אם יש לאנשים האמצעים לרכוש ולהבטיח את אותו צורך, ובין אם לאו. צורך הוא ההבדל בין המצוי לרצוי. הצרכים של הפרט הם משני סוגים: צרכים ביולוגיים (צרכים בסיסיים) וצרכים נרכשים, הווה אומר: צרכים שספקים שונים יספקו אותם. צרכים אלה שונים אצל אנשים שונים מאחר שתכונותיהם שונות. מוצר כלכלי הוא מוצר או שירות שיש לו ערך חליפין ויכול לספק, או לעזור בסיפוק, צריכים כאלה, אבל אינו מצוי בכמות בלתי-מוגבלת ואינו חופשי.
2. דרישה לדבר מה שנחוץ לאדם. צורך יכול שיהיה פסיכולוגי, פיסיולוגי או אחר. מבחינה כלכלית ושיווקית, צורך הוא בעל חשיבות רק משאדם מחליט שהוא רוצה לספקו על ידי חפץ או פעולה כלשהם. לשון אחר: צורך אינו מה שחסר לאדם, אלא כל דבר שאדם מרגיש שהוא חסר לו. הרגשת צורך הופכת, איפוא, אדם לקונה פוטנציאלי הגם שאינה הופכת אותו לקונה בפועל. יתר על כן לא תמיד אפשר לספק צורך על ידי קנייה ולא תמיד ניתן לקנות את הדבר שיספק את הצורך, אך כל הקניות נעשות לשם סיפוק צרכים. מכיוון שהצרכים עשויים להיות רבים ומנוגדים, מצד אחד; והמוצרים השונים עשויים לספק צורך במספר רב של מוצרים, או מוצר מסויים יספק מספר רב של צרכים, מצד שני; יש צורך בקביעת סדר עדיפויות למילוי הצורך. (ראה: מדרג צרכים; התנהגות קונים; תפוקה).