חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ביטוח לאומי
 
 

לועזית: national insurance
תוכנית הביטוח שמנהלת המדינה ושתפקידה הוא לספק אמצעי קיום ושירותים חיוניים לקבוצות רחבות של האוכלוסייה הנזקקות להם. הביטוח הלאומי עוסק בהבטחת הכנסה במצבים כגון מותו של המפרנס, זקנה, אבטלה, נכות, מחלה ומילואים; וכן בביטוח אמהוּת, שירותי רפואה, אשפוז, קבורה ועוד. מימון הביטוח הלאומי בא מהשתתפות של עובדים, מעבידים ועצמאים החייבים בכך על פי חוק; ואין, בדרך כלל, קשר בין התשלומים לבין ההטבות שהיחיד מקבל. בישראל הוקם המוסד לביטוח לאומי בתחילת שנות החמישים. מבנהו וארגונו, וכן פירוט הזכויות והחובות של המבוטחים בו, מעוגנים בחוק הביטוח הלאומי ובצווים הנִלווים אליו. אלה משתנים מדי פעם בפעם משום הדינמיקה של שינוי והתחדשות מתמידים המצויים בסוג ביטוח זה. כאבי הביטוח הלאומי המודרני נחשב ויליאם הנרי בוורידג' (Bevberidge), כלכלן ומחנך אנגלי (1963-1879) שהביא להקמת שירות תעסוקה ממשלתי ב-1909 ושירות ביטוח לאומי מקיף לאחר מלחמת העולם השנייה. את תפיסותיו פירסם בספר שיצא בשנת 1942 בשם 'ביטוח לאומי ושירותים נִלווים', ובו הציע מעורבות של ביטחון סוציאלי "מהעריסה ועד לקבר". (השווה: ביטוח סוציאלי.)

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021