חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פֶּרֶק אַחַד-עָשָׂר
 
 

לועזית: chapter 11
הפרק בחוק פשיטות הרגל בארה"ב המגן על חברות ויחידים בעת תהליך השיקום וההבראה. על פי חוק זה לצד הליכי פשיטת רגל מקובלים קיימת האפשרות של הבראת החברה - בין ביוזמת הנושים ובין על פי פנייה מרצון של הנהלתה. השיקום בדרך כלל מופקד בידי הנהלת החברה הקיימת, אך יש ומתמנה נאמן לצורך זה. בתקופה שמתגבשת תוכנית ההבראה ועד לגמר יישומה מוגנת החברה מפני תביעות, עיקולים ומימוש שיעבודים מכוח הוראה של בית משפט. רוב המשקיפים סבורים שיתרונות החוק עולים על חסרונותיו (שכן לחוק גם חסרונות כמו: הימלטות מנושים בתביעות נזיקין; עושק זכויות עובדים משום שהתקופה מנוצלת גם לשינוי חוזי העבודה בחברה וכיו"ב). באנגליה קיים מאז 1986 חוק הקובע אפשרויות מגוונות לשיקום חברה על ידי הסדר בין החברה לנושים וניהול החברה על ידי נאמן או כונס נכסים. בישראל מושמעות דעות שיש לאמץ כאן את השיטה באופן מפורש. אולם הגם שאין בארץ באופן פורמלי הסדר משפטי דומה לזה המקובל בארה"ב להלכה, קיימים למעשה הסדרים המביאים לתוצאה דומה, כלומר: קיימת אפשרות חוקית בישראל להגיע לתוצאה דומה גם במסגרת סעיפי החוק הקיימים כיום בפקודת החברות, ללא הזדקקות כלל לכינוס נכסים או פירוק. לדוגמה: במסגרת הסדר נושים קיימת אפשרות למנות נאמן לביצוע ההסדר. הפעלת ההסדר עשויה להיות גמישה בהרבה מאשר במסגרת הליכי פירוק. אפשרויות נוספות גלומות בחוק החברות והיא מותירה כר נרחב ביותר לשיקול דעתו של בית המשפט בישראל בתחומים שונים, לרבות בבעיות של יחסי עבודה. ניתן לראות בכך ניסיון ליישם את פרק 11 בתנאי הארץ, בעיקר בתחום יחסי העבודה, המעורבות הממשלתית הגבוהה, סמכויות בתי המשפט ודרך טיפול שונה במוסדות, כגון בנקים וחברות ביטוח. בתהליך שיקום ניתן להקפיא את חובות החברה כלפי הנושים (כולל גם נושים מובטחים). כמו כן, מאפשרת "תוכנית הבראה" אם תאושר, לדחות מימוש חובות, להפחית חובות לנושים ולשנות את תנאי הפירעון, להמליץ על שינוי מבנה ההון והנכסים של החברה (לרבות כוח העבודה שלה) ועוד.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021