חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פרמיה
 
 

לועזית: premium
1. הסכום המשולם מעל ומעבר לחישוב מתמטי של ערך (לדוגמה: תשלום בעד נייר ערך או נכס בסכום העולה על ערכו הנומינלי, או ערך פארי שלו, או ערך השוק שלו).
2. בניירות ערך, ההפרש בין השווי הנקוב לשווי בבורסה של נייר ערך חדש, העולה על מחיר ההצעה שלו זמן קצר לאחר ההנפקה. לשון אחר: ההפרש בין מחיר ההנפקה לבין מחיר השוק של נייר ערך מסוים, כשמחיר השוק יהיה תמיד גבוה יותר (לדוגמה: אם איגרת חוב הונפקה ב-100 אחוזים, או שמחירה הוא 100 אחוזים ונסחרת בבורסה במחיר 105 אחוזים, משמע שהיא נסחרת בשוק בפרמיה של חמישה אחוזים).
3. תשלום בעד אופציה.
4. שיטה של שכר עידוד, שבה משולם שכר מסוים בעד תפוקה קבועה בזמן קבוע (נורמה) ובונוס (פרמיה) אם התפוקה עולה על הסטנדרט, בהתאם לגובה התפוקה הנוספת.
5. מתנה או פרס, בכסף או בשווה כסף, הניתנים למישהו ללא תמורה בעד הצטיינות, או כתמריץ לרכישה, או כתשלום מעבר לתנאים הרגילים שנקבעו לגבי עסקה מסוימת.
6. בהקשר של מס הכנסה, סכום שנתקבל על ידי בעלים של נכס כתקבול בהקשר למסירת זכות חזקה בנכס. מקביל במשמעותו לדמי מפתח.
7. הסכומים המשולמים בשל ביטוח.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021