פרמטר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: parameter

1. בסטטיסטיקה, כל מודד (או סדרת מודדים), ערך (או תחום ערכים) או מאפיין של התפלגות, המחושב, או נובע, או תלוי ישירות בתכונות האוכלוסייה, להבדיל מזה המתקבל ממדגמים (לדוגמה: ממוצע אריתמטי או סטיית תקן); לשון אחר: תכונות של האוכלוסייה עצמה ממנה נלקח המדגם ולא של המדגם עצמו, המשמש כדי להגדיר מודל סטטיסטי, בדרך כלל התפלגות תיאורטית. לדוגמה, התפלגות נורמלית מוגדרת בדרך כלל על ידי שני פרמטרים - הממוצע והמשתנה.
2. באקונומטריה, מקדמים או משתנים אשר גודלם נקבע מראש ושעל המתכנן להביאם בחשבון משום שהם מגבילים את התכנון, ולכן למטרות התכנון המסוימות הם יכולים להחשב כגורם קבוע (למשל: גודל תקציב); בהכללה, כל גורם קבוע או מגביל.