חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פריון הון
 
 

לועזית: capital productivity
היחס בין כמות ההון המושקעת לבין התפוקה. יחס זה נמדד בדרך כלל, על ידי יחס הון-תפוקה או יחס שולי הון תפוקה. שיעורו של פריון ההון אינו גודל קבוע והוא תלוי בגורמים שונים, בהם: המבנה הענפי של המשק, גודלו וכושרו של כוח העבודה, האופק הטכנולוגי, מידת ההצלחה בהפעלה מלאה של ההון העומד לרשות המשק, הקצאה יעילה, היחסים החברתיים וכיוצ"ב. אם קצב היווי ההון גדול מקצב גידולו של כוח העבודה, נוצר לחץ על פריון ההון. מאחר שנכסי הון יורדים בדרך כלל בערכם וכתוצאה מכך הם כלים בשלב מסוים, רוב הכלכלנים מבחינים בין 'פריון הון ברוטו' (gross capital productivity), שהוא סך כל התוצאה המתקבלת, לבין 'פריון הון נטו'.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021