חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פריון
 
 

לועזית: productivity
הכמות שיוצרה על ידי גורם ייצור (קרקע, עבודה או הון) ליחידת מדידה מסוימת (כגון שעת עבודה, זמן תִפעול מכונה וכדומה), המהווה מודד ליעילות; לשון אחר: היחס שבין תפוקת סחורות או שירותים לבין כמות התשומות ששימשו לייצורם. פריון מחושב, בדרך כלל, כמדד המציין יחס בין תשומה לתפוקה. מדידת פריון נהוגה, בעיקר, לגבי פריון עבודה אך גם לגבי הון, ומנסים להשוות את התוצאה לענפים אחרים ולארצות אחרות. פריון תלוי ברמה הטכנולוגית, בכמות ההון, בהרכב ורמת הניצול של גורמי הייצור, בהון האנושי וברמת הניהול. כמו כן משפיעים על הפריון יתרונות הנובעים מהיקפו של השוק, משאבים טבעיים ואף גורמים מקריים חיצוניים (כגון מערכת תמריצים לגבי שכר, מס הכנסה וכו'). לכן מדד פריון כולל מחושב, בדרך כלל, כיחס בין ערך התפוקה ובין תשומות העבודה וההון, המשוקללות לפי משקלם היחסי בתפוקה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021