פירמה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: firm

1. בחוק, גוף בלתי-מאוגד המורכב משני אנשים או יותר, או יחיד אחד או יותר ואיגוד אחד או יותר, או שני איגודים או יותר, שהתקשרו בשותפות זה עם זה כדי לנהל עסק לשם רווח. על פי אותו חוק (פקודת רישום שמות עסק 1935), 'פירמה נוכרית' (foreign firm) פירושה כל פירמה, יחיד או איגוד, אשר מקום עסקה נמצא מחוץ לישראל.
2. בעסקים, השם או התואר או הצורה שבשמה ישות כלכלית עושה עסקים.
3. מבחינה כלכלית, פירמה הינה גוף מאורגן לצורך עיסוק בייצורם של מוצרים או שירותים. היחידות המייצרות את המצרכים והשירותים כוללות, למשל, בתי חרושת, בתי מסחר, חברות תחבורה, משקים חקלאיים, משרדים וכיוצ"ב. אלה מייצרים על ידי קניית כמויות שונות של תשומות גורמי ייצור (לשון אחר: סוגים שניים של שירותי עבודה, חומרי גלם, קרקע, מכונות, ציוד וכיוצ"ב) ושילובן בתהליך המייצר את התפוקה, במטרה להפיק רווחים. היחס בין פירמות לבין משקי בית מוצא ביטוי במעגל החליפין. (ראה: עסק).