דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

קבוצת לחץ

לועזית: pressure group
קבוצה מאורגנת המנסה להפעיל השפעה על מדיניות ציבורית בנושא או בתחום מסוים לטובת חבריה, או לשם הגנה על חזקות מוקנות שלהם, באמצעות פעילות חברתית, פוליטית, פנייה למוסדות שלטון ודעת קהל וכדומה. בחברה המערבית מספרן וגיוונן של קבוצות הלחץ הוא רב מאד וחלקן הגדול מאורגן על בסיס כלכלי, כגון איגודים מקצועיים, התאחדויות תעשיינים, סוחרים, חקלאים וכו'.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022