דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

צפיפות

לועזית: density
1. בסטטיסטיקה, גובה המלבן בנקודה מסוימת בהיסטוגרמה; לשון אחר: מעין שכיחות יחסית ליחידת תחום בנקודה מסוימת. השכיחות היחסית בתחום נתון תהיה אפוא שווה לצפיפות בתחום כפול רוחב התחום.
2. בדמוגרפיה, מונח המתאר יחס כמותי בין קרקע לאנשים המאכלסים אותה. צפיפות אוכלוסין מנוסחת, בדרך כלל, כמספר בני אדם ביחידת שטח (כגון ק"מ מרובע).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022