דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

צמיחה מחטיאה

לועזית: immiserizing growth
מצב שבו ארצות מתפתחות, המנסות להגדיל את פוטנציאל הצמיחה שלהן באמצעות יצוא, גורמות בצעדיהן, למעשה, לעיכובו; לדוגמה, הגדלת ייצור ויצוא נפט על מנת לזכות בהכנסה נוספת, הגורמת למעשה לירידה במחירי הנפט ולהכנסה כוללת ממנו נמוכה יותר. בתיאוריה מתייחס מצב זה בעיקר למדינות בעלות משק חד-יבולי או מחצב עיקרי אחד (כגון נפט בדוגמה האמורה) התופס חלק נכבד מהסחר העולמי באותו מוצר. המדינה רוצה לייצא יותר כדי לזכות ביותר מטבע חוץ, על מנת לממן את היבוא החיוני לגידול הצמיחה המקומית. אולם בשל המצב המיוחד של אותו תוצר או מחצב נוצר היצע יתר הגורם להרעת תנאי הסחר וכתוצאה מכך לירידה בהכנסות מטבע חוץ, הגורמת לעיכוב הצמיחה הפוטנציאלית.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022