פונקציה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: function

1. תופעה, גודל או שיעור מסוים, התלויים בתופעה, בגודל או בשיעור אחר והמשתנים לפיהם; כלומר: מושג מתמטי המתאר קשר בין שני גדלים מספריים שונים. בניתוח כלכלי מאופיינים משתנים כלכליים כגדלים כמותיים והפונקציות מתארות את הקשרים בין הגדלים הללו. פונקציה מתאפיינת על ידי צורתה: יורדת, קעורה או קמורה.
2. היחס של פריט אחד מתוך סדרה (מערכת) לכל הפריטים האחרים מסדרה אחרת.