חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ערך מוסף ביצוא
 
 

לועזית: value added by exports
ערך התפוקה המיוצאת בניכוי התשומות המיובאות; הערך המוסף הוא התוספת במטבע חוץ שמניב היצוא מעל לערך המוחלף - חומר גלם מיובא והוצאות אחרות במטבע חוץ. לשון אחר: התוספת הנקייה במטבע חוץ שמקורה בהפרש שבין התמורה במטבע חוץ המתקבלת מיצוא סחורות ושירותים לבין ההוצאה במטבע חוץ שהוצאה בפועל על יבוא תשומות (לדוגמה: חומרי גלם והוצאות עקיפות - כגון שירותי יצוא - ששימשו לייצור הסחורה או השירות שיוצאו). כלומר: סחורה המיוצאת לחו"ל מכניסה למדינה מטבע חוץ אולם בסחורה זו נכללים, בדרך כלל, חלקים אשר יובאו קודם לכן מחו"ל ושימשו בייצורה. ההפרש בין התקבולים במטבע חוץ לבין ההוצאות במטבע חוץ מהווה את הערך המוסף ביצוא. שיעור (או אחוז) הערך המוסף נמדד על ידי חלוקת ערך תפוקת היצוא בניכוי התשומות המיובאות בערך תפוקת היצוא כולו. הערך המוסף ביצוא הוא אחד המודדים לכדאיות היצוא ולקביעת המדיניות בתחום סחר החוץ. (ראה: ערך מוחלף; ערך נחסך).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021