חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ערך מוסף
 
 

לועזית: added value
חלק הערך של מוצר או שירות הנוצר על ידי הפירמה כתוצאה מתהליך ייצור או כתוצאה ממסחר והפצה של מוצרים ושירותים. ערך זה מתקבל על ידי חישוב הכנסת הפירמה ממכירת מוצרים או שירותים וניכוי העלויות השוטפות השונות ששימשו אותה (כגון חומרי גלם, הוצאות לקבלני משנה, שכר עבודה, הוצאות מינהל וכן הפחת על נכסי הייצור וכיוצ"ב). הערך המוסף יהיה אפוא הפדיון של הפירמה + שינויים במלאי + תמיכות, בניכוי קניית חומרי גלם + פחת + מִסים עקיפים.
2. התרומה של יחידה חשבונאית לפעילות הכלכלית ולתוצר הלאומי הגולמי. אחת ההגדרות של ההכנסה הלאומית מציגה הכנסה זו כסך כל הערך המוסף - או הערך הכלכלי - שהופק ביחידות הייצור של המשק (פירמות) בתקופה נתונה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021