חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ערך מוניטין
 
 

לועזית: goodwill value
יכולת רווחים עודפת שיש לחברה כעסק חי בעל מוניטין על פני שיעור התשואה שהיה מתקבל מהפעלת ההון המושקע באלטרנטיבות אחרות, או מהפעלת נכסיה שלא במסגרת אותו עסק. ערך זה מחושב בדרך כלל לפי ההכנסה הממוצעת שהושגה בחברה במשך מספר שנים, נתון שממנו מנוכה שיעור התשואה שהיה מתקבל מהפעלת הנכסים המוחשיים כאמור. עודף הכנסה זה, כשהוא מהוון למשך מספר נתון של שנים - בהתאם לאופי, למידת הסיכון ולטיב העסק - מהווה ערך המוניטין שלו. קיימות הגדרות רבות לגבי טיבו של המוניטין עצמו, כלומר אותו גורם הנותן עודף ערך שנוצר מהפעלת נכסים הנוצר במסגרת עסק מסוים. (ראה: ערך עסק חי).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021