חיפוש בלקסיקון
 
     
 
בורסה לניירות ערך
 
 

לועזית: stock exchange
שוק מאורגן למסחר קבוע ותקין בסוגים שונים של ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וחברות ציבוריות. הבורסה משמשת מקום למסחר בניירות ערך (מניות, איגרות חוב וניירות ערך אחרים) שכבר הונפקו ובעליהם רוצים להחליף ידיים. לפיכך מכונה הבורסה 'שוק משני' (secondary market); קיומו של שוק זה למנפיקים הרוצים לגייס כסף מהציבור הוא בעל חשיבות רבה משום הסחירות שהבורסה מקנה לאותם ניירות ערך שהונפקו, דבר שהוא בעל חשיבות מכרעת בשיקולי המשקיע בהם. קיום שוק סדיר ורצוף למסחר בניירות ערך מאפשר למשקיע לממש את השקעתו ולחזור ולהשקיע מחדש, על פי כללים ידועים וקבועים ובמחיר הנקבע על פי היצע וביקוש. לא כל ניירות הערך נסחרים בבורסה אלא רק אלה שנרשמו בה למסחר, כלומר: ניירות ערך אשר רישומם למסחר התבקש על ידי המנפיק והנהלת הבורסה נתנה את הסכמתה לכך לאחר שהמנפיק עמד בדרישות הרישום של הבורסה. במהלך המסחר בבורסה נקבעים לניירות ערך אלה שערים על פי שיטת המסחר הנהוגה באותה בורסה לאותו סוג של ניירות ערך. הבורסה חייבת לקבל את אישור הרשות השלטונית המתאימה שהיא נמצאת תחת פיקוחה. משהתקבל האישור פועלת הבורסה כגוף המסדיר את עצמו, מפקחת על הנכסים הנסחרים בה, קובעת בתקנותיה מערכת כללים לניהול המסחר, לפיקוח על החברים בה - שרק הם רשאים לפעול בזירת המסחר לפיקוח על החברות שניירות הערך שלהן רשומות בבורסה, ליישוב סכסוכים בין חברי הבורסה וכיוצ"ב.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021