ערך כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: value

1. שווי של דבר מה - הנובע מהאיכויות הבסיסיות שלו - במונחים כספיים או ביחס לדברים אחרים שניתן להשתמש בהם, כפי שהוא נקבע על פי הערכה סבירה. בנכסים מוחשיים זוהי היכולת לחלוש עליהם כדי שישמשו מטרות שימושיות; ואילו בנכסים בלתי-מוחשיים זהו הערך הנוכחי של הזכויות הנלוות להטבות עתידיות או הפוטנציאל להכנסה כספית שהם יכולים להביא. בתפיסה החשבונאית ערכים כאלה ניתן להעריך הערכה אובייקטיבית.
2. מידת החשיבות שאנשים מייחסים לנכס או לשירות כלכלי מסוים. ערכו של מוצר או שירות שווה לכמות המוצרים ו/או השירותים שניתן לקבל תמורת יחידה אחת ממנו. (ראה: ערך חליפין וערך שימוש).
3. בסטטיסטיקה, יחס, גודל, ממד או סכום מסוים (לדוגמה: מספר של משתנה).
4. מחיר השוק השוטף של סחורה או שירות שנמכר - או שאפשר למוכרו - בפועל.