חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עקומת היצע
 
 

לועזית: supply furve
גרף בצורת עקומה המראה את ההיצע של ספקי מצרכים ושירותים כלכליים במחירים שונים, כשכל הגורמים האחרים המשפיעים על ההיצע נשארים קבועים. הנתונים לעקומה הם נתוני לוח היצע המפרט את הכמות האמורה שספקים מוכנים לייצר ולמכור במחירי שוק שונים. תנועה לאורך העקומה משקפת שינוי בכמות המוצעת בעוד ששינוי של העקומה משקף שינוי בהיצע עצמו. שיפוע עקומת ההיצע משקף את גמישות ההיצע. בתנאים של התחרות משוכללת מקבלים המוכרים את המחיר השורר בשוק כנתון, וכל אחד מהם שואף להכברת הרווח על ידי התאמת הכמות שהוא מציע. היצרן הרציונלי, המבקש להביא את רווחיו לשיא בטווח הרחוק, ייצר אותו סל מוצרים שישווה את ההוצאות השוליות היחסיות של המוצרים אל מחיריהם היחסיים בשוק. לגבי מוצר נתון כלשהו, תהיה עקומת ההוצאות השוליות שלו למעשה עקומת ההיצע של המוצר, המצביעה על הכמויות שיציע היצרן במחירים השונים. מכאן שאם יעלה מחיר מוצר מסוים בעקבות גידול בביקוש, יגיב היצרן בהרחבת הייצור שלו. תגובת המוכרים לשינויים במחיר תלויה, כמובן, בזמן ההתאמה העומד לרשותם. בזמן קצר מאד ייתכן שלא ניתן כלל לשנות את הכמות העומדת למכירה (הכמות המוצעת). בפרק זמן המאפשר שינויים בהיקף הייצור במפעלים קיימים תהיה הגדלת הייצור כרוכה, בדרך כלל, בהוצאות גבוהות יותר ליחידה. לכן יש לצפות לקשר חיובי בין מחיר המוצר לבין הכמות המוצעת. קשר זה מודגם על ידי עקומת ההיצע העולה משמאל לימין. בתחרות חופשית עולה עקומת ההיצע של הענף אף היא משמאל לימין, משום שאינה אלא צירוף אופקי של עקומות ההיצע של הפירמות הנפרדות, תוך התחשבות בכך שמחירי גורמי הייצור הנתונים לגבי הפירמה אינם נתונים בהכרח גם לגבי כלל הפירמות בענף כאחד. בטווח הארוך עשויה עקומת ההיצע של הפירמה להיות אופקית, בעלת שיפוע חיובי או בעלת שיפוע שלילי, הכל לפי תנאי התשואה לגודל.


עקומת היצע אופיינית היא בעלת שיפוע העולה משמאל לימין, הממחיש את העובדה שככל שהמחיר גבוה יותר הכמות אותה מוכנים היצרנים להציע גבוהה יותר.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021