חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עקומת ביקוש
 
 

לועזית: demand curve
גרף בצורת עקומה המראה את ביקוש הצרכנים למצרכים ושירותים כלכליים במחירים שונים, כשכל הגורמים האחרים המשפיעים על הביקוש נשארים קבועים. הנתונים לעקומה הם נתוני לוח ביקוש המפרט את הכמות האמורה שצרכנים מוכנים לקנות במחירי שוק שונים. (העקומה היא רציפה בהנחה שאפשר לקנות חלקי יחידות של המוצר המבוקש). ההנחה שהכמות המבוקשת קטנה עם עליית המחיר מודגמת על ידי עקומת הביקוש היורדת משמאל לימין. כל ירידה במחיר מוצר תביא (בהנחה, כאמור, שהגורמים האחרים קבועים) לעלייה בכמות המבוקשת (בהנחה שהמוצר אינו מוצר נחות). לחוק כלכלי זה יש ביסוס ניסיוני ואף כמה הוכחות דדוקטיביות, המבוססות בעיקר על הנחת התנהגות רציונלית של הצרכן. ירידה במחיר מצרך אחד, כשאין שינויים במחירים אחרים, מגדילה את הכנסתו הריאלית של כל צרכן (השפעת הכנסה) ומכאן שיבקש לקנות יותר מכל מוצר ובוודאי יקנה יותר מהמוצר שמחירו ירד, כי על ידי כך פחת הוויתור - במונחים של מוצרים אחרים - הכרוך בקנייה נוספת של מוצר זה (השפעת התחלופה). חיבורן של עקומות הביקוש של הפרטים קובע את עקומת הביקוש העומדת לפני הענף (קבוצת פירמות המייצרות מוצר מסוים); בתנאים מסוימים ניתן לחשב עקומת ביקוש זו בעזרת מחקר סטטיסטי. תנועה לאורך העקומה מבטאה שינוי בכמות המבוקשת ואילו תזוזה של העקומה כולה בשל שינוי בהכנסה, שינוי בטעם הצרכנים וכדומה. מבטא שינוי בביקוש עצמו. תזוזה של העקומה נובעת משינוי בגורמים הקובעים את רמת הביקוש - שיש לו כיסוי כספי של צרכן כלשהו - למוצר נתון מסוים התלוי בטעם, בהכנסה ובמחיר של מוצרים אחרים. שיפוע עקומת הביקוש משקף את גמישות הביקוש וזו בדרך כלל אינה קבועה לכל אורכה של עקומה נתונה. יתר על כן: עקומה כזו יכול שתהא גמישה בתחום מחירים אחד וקשיחה בתחום מחירים אחר. אפילו עקומה שצורתה קו ישר אינה גמישה באופן שווה לכל אורכה. מה שקובע את מידת הגמישות של עקומת הביקוש (וכן של עקומת ההיצע) הוא קיומם של תחליפים קרובים לאותו מצרך; מידת החיוניות של המצרך; וחלקו היחסי של המצרך בהוצאות הצרכן.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021