בּוֹחַן כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: test

1. קריטריון המשמש כמודד להתאמה עם יחסים פיננסיים, דרישות חוב והסכמי הלוואות. (גם: מבחן) 2. תנודות מחירים של ניירות ערך שמגיעים לרמת תמיכה או לרמת התנגדות מסוימת ולא חדרו דרך הרמות. אם המחירים המשיכו לרמות גבוהות או נמוכות חדשות הם נכשלו בבוחן.