חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עסק חי
 
 

לועזית: going concern
כל ישות עסקית שפועלת ומראה את כל הסימנים כי היא מצפה לפעול בעתיד לזמן בלתי-מוגבל, להבדיל מעסק העומד בפני חיסול. עסק חי ממשיך בהתמדה בחידוש נכסיו היצרניים, כדי להמשיך ולהתקיים לאורך זמן, וממשיך לצבור מוניטין. הערך של עסק חי משקף יכולת להשיג רווחים בעתיד, בעוד שהערכים האחרים (כגון ערך בפירוק) משקפים בדרך כלל את ערך נכסיה המוחשיים בלבד של הפירמה במחירי השוק, ולעתים אף בפחות מכך, אם הם יועמדו למכירה כוללת אגב הליכי פירוק. הדוחות הכספיים של עסק מוצגים בהנחה שהוא הינו עסק חי. (ראה: עיקרון עסק חי).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021